Άλφα Σύμβουλοι ΠληροφορικήςΆλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής

Σκεφτόμαστε Διαφορετικά!

Στην Άλφα Σύμβουλοι πληροφορικής στηρίζουμε τις επιχειρησιακές σας ανάγκες με πρωτοποριακές ιδέες που ξεχωρίζουν!

Our Moto

If it's not simple... It's wrong!!

Moto 2

Δεν είμαστε ακριβοί.... είμαστε.... ακριβείς

Επιχειρησιακός & Στρατηγικός Σχεδιασμός

 

 

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι απαραίτητος στην επιχείρηση γιατί δείχνει την εξέλιξη των μεταβλητών του περιβάλλοντός της, αναλύει την ιστορία της και της δίνει της κατευθυντήριες γραμμές για να επιβιώσει στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον των καιρών και να αναπτυχθεί.

Συμβάλει στην αποτύπωση, παρακολούθηση και αποτελεσματική εφαρμογή της μακροπρόθεσμης πολιτικής της επιχείρησης.

Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει:
Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει: