Αλλαγές Νέου ΚΦΑΣ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την 1/1/2014 προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, ΠΟΛ.1221/2012) που αφορούν στην υποχρεωτική αποστολή αρχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με στοιχεία συναλλαγών των υπόχρεων επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, ήδη από τις 5/11/2013 ξεκίνησε στη ΓΓΠΣ η δοκιμαστική λειτουργία του πληροροφοριακού συστήματος διαχείρισης ψηφιακών παραστατικών με ηλεκτρονική σήμανση (ΕΑΦΔΣΣ).

Η SoftOne προς κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τους πελάτες της, έχει προχωρήσει στην επικαιροποίηση των εφαρμογών της σχετικά με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και την αποστολή αρχείων μέσω των ΕΑΦΔΣΣ που διασυνδέονται στο λογισμικό Soft1 και η σχετική έκδοση 4.00.511.10471 είναι διαθέσιμη από τις 20/11/2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών και την λειτουργία της νέας έκδοσης αποτελεί η ύπαρξη ενεργούς Σύμβασης Νέων Εκδόσεων.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναλυτικές οδηγίες και προδιαγραφές για τους συμβατούς με τις εφαρμογές Soft1 φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ, τον τρόπο διασύνδεσης τους και την παραγωγή των σχετικών αρχείων θα βρείτε εδώ.

Επιπρόσθετα και καθώς αναμένονται σύντομα τροποποιήσεις του ισχύοντος ΚΦΑΣ, θα σας παράσχουμε άμεσα την κατάλληλη ενημέρωση μόλις οι τροποποιήσεις αυτές οριστικοποιηθούν. Ορισμένες από τις τροποποιήσεις έχουν ήδη προδιαγραφεί σε πρόσφατη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη.

Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) και την εφαρρμογή του μπορείτε επίσης να βρείτε εδώ.

Η SoftOne θα συνεχίσει να παρακολoυθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, έτσι ώστε να επικαιροποιεί τις εφαρμογές της σε διαρκή βάση και να ικανοποιεί άμεσα τις απαιτήσεις που θα προκύπτουν από τον ισχύοντα κάθε φορά νόμο.